Kontakt

Adresse

Skedsmogata 23
0655 OSLO

Vi har sjelden tid til å ta telefonen, og foretrekker derfor e-post eller sms.

 

Gårdsbestyrer
Heidi Tønnesen
e-post: heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no
tlf: 48169751
 
 
Gårdsarbeider (husdyr og besøk)
Thomas Lund-Andersen
e-post: thomas.Lund-Andersen@bgo.oslo.kommune.no
 
Gårdsarbeider (husdyr, hest og besøk)
Ayla Tønnesen
e-post: ayla.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no
 
Gårdspedagog (hage og besøk)
Anna Trede
e-post: anna.trede@bgo.oslo.kommune.no 

 

Bestilling av ulike besøk 
e-post: besok.kobb@bgo.oslo.kommune.no 

 

Venneforeningen
Spørsmål om venneforeningen kan rettes til styret i Kampen Gårds Venner
e-post: kampengardsvenner@gmail.com