Kontakt

Adresse

Skedsmogata 23
0655 OSLO

Vi har sjelden tid til å ta telefonen, og foretrekker derfor e-post eller sms.

 

Gårdsbestyrer (drift, dyr, frivillige, tilrettelagt ridning, barn og ungdom)
Heidi Tønnesen
e-post: heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no
 
Gårdsarbeider (husdyr, barn og ungdom)
Thomas Lund-Andersen
e-post: thomas.Lund-Andersen@bgo.oslo.kommune.no
 
Gårdsarbeider deltid (helg og ridetimer, barn og ungdom)
Ayla Tønnesen
e-post: ayla.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no
 
Bestilling av ulike besøk 
e-post: besok.kobb@bgo.oslo.kommune.no 

 

Venneforeningen
Spørsmål om venneforeningen kan rettes til styret i Kampen Gårds Venner
e-post: kampengardsvenner@gmail.com