Kontakt

Adresse:
Skedsmogate 23
0655 OSLO

Vi har sjelden tid til å ta telefonen, og foretrekker derfor e-post.

For spørsmål om dyr, daglig drift, terapiridning, arbeidstrening:
Heidi Tønnesen: heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no

For spørsmål om barnehage og skolebesøk:
Heidi Tønnesen: heidi.tonnesen@bgo.oslo.kommune.no

For spørsmål om venneforeningen:
Styret: kampengardsvenner@gmail.com

Se også vår facebookside.