Skoler og barnehager

Alle våre tilbud til barnehager og skoler er forbehold grupper og elever fra Bydel Gamle Oslo. Tilbudene er gratis.

Skoler

Skoleklasser

Besøk fra skoleklasser må bestilles. Ta kontakt, så kan vi tilpasse et individuelt opplegg etter klassens behov og ønsker.

Enkeltelever

Noen elever synes skolen er vanskelig, og å bruke noe av skoledagen på gården kan være et positivt tilskudd i manges hverdag. Vi har stort fokus på mestringsopplevelser! Både fag og sosiale ferdigheter kan læres bort på en naturlig måte med gårdsarbeidet, dyra og grønnsakene som gode hjelpere. Ta kontakt dersom du er interessert i et samarbeid.

Barnehager

Åpen gård for barnehagegrupper, småbarn 0-3 år

På tirsdager arrangerer vi åpen gård for småbarnsavdelinger mellom kl 10 og 12. Da kan man gå rundt på egenhånd og se på livet på gården. Vi har toalett, men dessverre ikke stellebord.

Åpen gård barnehagegrupper, store barn 3-6 år

På torsdager arrangerer vi åpen gård for storebarnsavdelinger mellom kl 10 og 12. Da kan man gå rundt på egenhånd og hilse på alle dyrene, spise matpakke og se på livet på gården.

Friluften

Kampen Barnehage, vår nærmeste nabo, har en friluftsgruppe som bruker gården en dag i uka. Ta gjerne kontakt med dem direkte for mer informasjon.