Fritidstilbud

En ettermiddag i uken har vi fast gårdsgruppe for barn og unge fra 4. klasse og oppover. For tiden fullt, og vi har ikke ventelister. Kontakt

Hestegruppe for barn og unge i bydelen. Kontakt

Ridetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne gjennom fagsenteret i bydel gamle Oslo.

Stellegrupper for barn fra 4. klasse og oppover fra bydel Gamle Oslo hver torsdag, oppmøte kl 17 presis. Kontakt