Visjon

De siste 200 årene har vesten forandret seg fra å ha 10% av befolkningen i byene, til over 90%. Dette medfører at det på relativt kort tid har blitt en stor endring i våre forhold til dyr, planter og natur. De fleste av dagens barn har blitt helt ekskludert fra kontakt med og omsorg for andre dyr enn hunder og katter, og historisk sett har vi aldri tilbrakt så lite tid i kontakt med planter og dyr som vi gjør i dag.

En besøksgård i byen kan være et sted der barn og voksne kan lære, leke, slappe av og høste erfaringer. Den gir mulighet for meningsfulle oppgaver for alle på tvers av alder, etnisitet og funkjsonsdyktighet. Oppgavene gir alle anledning til å lære av og lære bort utifra egne forutsetninger. Arbeid med dyr og planter gir en mulighet til å roe ned tempoet. Det gir rom for å være interessert i andre og å bry seg om hverandre. Det er med på å skape en arena for samvær og samtale.

KØBB skal være et sted der barn og voksne kan lære, leke, slappe av, få mange nye erfaringer og ta del i et fellesskap. Gården gir store muligheter på tvers av alder, etnisitet, og funksjonsdyktighet, og er et sted med stor takhøyde.

Alle er velkomne hos oss!