Ansatte

Heidi Tønnesen

Fagkonsulent. Utdannet agronom, veterinærassistent og barnevernspedagog. Har 20 års erfaring på KØBB med ansvar for alt som er på en barnebondegård (og det er ikke lite…)! I dag driver hun alle tilbud rettet mot voksne, og tilbudene med hest.

Maria Sivertsen

Miljøterapeut. Utdanning innen pedagogikk. Har lang erfaring fra gården som barn selv. I dag driver hun tilrettelagte aktiviteter for ulike grupper av barn og voksne, samt frididstilbud på kveldstid og i helger. Permisjon t.o.m. april 2018.

Thomas Lund-Andersen

Altmuligmann, med spesielt ansvar for dyra. Thomas har lang erfaring fra gårdsdrift, både på Kampen og på større gårder med produksjon.