Potetnedsettelse og årsmøte

Medlemmer av Kampen Gårds Venner ønskes velkommen til vårt første årsmøte Mandag 22. mai klokken 18:30-20:00.

Før møtet, klokken 17:00, kan du bli med på potetnedsettelse. Dette er et arrangement kun for våre medlemmer. Mer informasjon arrangementet kommer nærmere datoen.

Saksliste årsmøte

  • Velkommen. Ved styret av venneforeningen
  • Valg av møteleder og referent
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag

Vi setter av 1 time til møtet. Fra 18:30-19:30.

Du kan sende inn forslag til årsmøtet. Det må være levert senest 08.05.2017. Send inn forslag ved å svare på denne e-posten.

Det er kun aktive medlemmer, dvs. de som bidrar frivillig på gården, som har stemmerett.

Mvh. Kampen Gårds Venner

PS: Ønsker du å melde deg gjør du det enkelt her på hjemmesiden.